Kontakt

Mail: info(a)slaa-danmark.dk

Rettelser til hjemmeside og møder: webmaster(a)slaa-danmark.dk
Henvendelse til servicegruppen: service(a)slaa-danmark.dk
Bestilling af litteratur: litteratursalg(a)slaa-danmark.dk
Henvendelse til Zoom-koordinator (opstart af Zoom-møde, ændringer ift. Zoom mv.): zoom(a)slaa-danmark.dk

PS: linket virker, men hvis du kopierer mail-adressen fra teksten, så husk at ændre (a) til et snabel-a. Manøvren er indført for at få mindre spam.

Da S.L.A.A. er et lille fællesskab og stadig er “ungt”, har vi ikke noget servicekontor.

Kontonummer

Hvis man som gruppe eller enkeltperson er tilknyttet SLAA og vil give en donation, kan man kontakte servicegruppen og få oplyst kontonummer.

Mailinglisten

På info(a)slaa-danmark.dk kan du tilmelde dig vores mailingliste og få besked om større nyheder, samt andre særlige meddelelser – sendt som e-mail. Du kan til hver en tid blive slettet igen, hvis du ikke ønsker at stå der længere.

Medier, journalister, tv og radio

Vi værner om det enkelte medlems anonymitet. Derfor følger hvert medlem og hver gruppe S.L.A.A.’s Tolv Traditioner og De tolv foreslåede retningslinjer for kontakt med medier og brug af muligheder for reklame – til brug på alle niveauer af S.L.A.A.’s fællesskab

Folderen med foreslåede retningslinjer kan ikke downloades pt.