Unitydag

Unitydag d. 30/9

Den 30/9 er der Unitydag. Det afholdes i Gentofte, på Dahlénsstræde 5 (Gentofte HF) fra kl. 10.00. Unitydag er en dag, hvor vi dyrker sammenholdet på tværs af møderne, ser nye og gamle ansigter og styrker vores helbredende fællesskab.

Tilmelding senest den 23/9 på MobilePay til box53838 (“Det Augustinske Fællesskab”) 40 kr pr. person og med “fornavn + unityday” skrevet i kommentarfeltet (SU: 27/9). Hvis du ikke har Mobile Pay, så skriv en e-mail til info@slaa-danmark.dk i stedet.

Download flyeren

Vel mødt!

Dato for årsmøde (og SGM-referat)

Der er blevet afholdt endnu et Servicegruppemøde. Denne gang var fokus på afviklingen af et årsmøde. Der bliver afviklet årsmøde d. 7/11-20 i København kl. 11 til 13 (med morgenmad fra kl. 10). Dagsorden og mere præcis lokation bliver annonceret senere, men skriv endelig datoen ind i kalenderen.

Undersøg om din gruppe har en repræsentant og/eller find en til gruppen. Til årsmødet (ligesom alle andre SGM) er alle velkommen, men kun repræsentanter har stemmeret.

Der er desværre ikke udsigt til en Unitydag i år. Skulle nogen være interesseret i at arrangere noget, er I velkomne, og bestyrelsen i Servicegruppen vil gerne være behjælpelig. Der skal dog tages særligt hensyn til Corona-udfordringen.

Referat fra årsmødet

Nu er referatet fra årsmødet 5/10-19 endelig blevet lagt op her på hjemmesiden. Der skal lyde beklagelse fra webmaster over, at det tog så lang tid. Men referatet er stadig interessant og spændende læsning for jer, der vil følge med i udviklingen af fællesskabet.

Vi ønsker stadig at få kontakt med repræsentanter fra de fleste grupper, så hold jer endelig ikke tilbage. Kontakt Servicegruppen, hvis I vil yde en større service for fællesskabet, enten i et udvalg eller som repræsentant for en hjemmegruppe.

Referatet ligger under materiale, og er også lige her:

Referat fra SGM 20/10-19

Der ligger nu et referat fra Servicegruppemødet tilgængeligt under materiale fra det sidste møde, der lå d. 20/10 2019. Som en ekstra service ligger den også her:

Dagsorden til årsmødet 5/10-19

I forbindelse med sidste servicegruppemøde blev vi enige om en dagsorden til årsmødet i forbindelse med Unitydagen d. 5/10 2019. Læg mærke til, at der ikke er oplæg til så mange diskussioner, men derimod er mødet tænkt med henblik på at informere om hvad der sker i servicegruppen og de tilhørende udvalg. Vil man gerne engagere sig i arbejdet og udviklingen af SLAA-Danmark er man hjertens velkommen og kan skrive til de relevante udvalg eller til den generelle service-mail ( service(a)slaa-danmark.dk ).

Har I punkter I vil have på til dagsordenen, så send en mail til service(a)slaa-danmark.dk (husk at rette (a) ), med hvad punktet skal indeholde og hvilken gruppe I repræsenterer.

PS: Husk også at vælge repræsentanter ude i grupperne. Alle er velkomne til mødet, men ifølge retningslinjerne for Servicegruppen er det kun repræsentanter der har stemmeret.

Referat fra SG-møde d. 8/9-19

Vi holdt for kort tid siden et møde i servicegruppen og referatet kan findes her (og naturligvis under Materiale). Det næste møde, der bliver afholdt er årsmødet i forbindelse med Unitydagen. Alle er velkomne her og vi håber på at se så mange som muligt, men vi håber også, at grupperne på forhånd har valgt deres repræsentanter til mødet (altså hvem der officielt taler på vegne af gruppen).

Nu Unity-flyer

Da der er sket en række ændringer i programmet til Unitydagen, kommer der her en opdateret version. Vi håber vi bliver mange!

PS: I forbindelse med Service-årsmødet om formiddagen håber vi på, at der kommer rigtig mange. Vi håber på, at der måske er repræsentanter fra alle grupper, men sørg for at snakke om det ude i grupperne. Snart kommer der en dagsorden, men I kan jo allerede nu prøve at finde en (midlertidig?) Servicegrupperepræsentant (SGR) til mødet. Alle er velkomne til mødet, men kun valgte repræsentanter har egentlig stemmeret.

Endnu et Unitydag-møde

Der bliver afholdt endnu et planlægningsmøde for Unitydagen d. 2/6. Har man lyst til at engagere sig i planlægningen af denne dag er man meget velkommen. I særdeleshed leder udvalget stadig efter en “rum-ansvarlig”.
Alle interesserede er velkomne og udvalget kan bruge alle der er interesserede i at hjælpe til. Mødet er kl. 16.30 i Apostelkirken i København V.

Opstart af Unitydag 2019 udvalg

Søndag d. 3/3-19 bliver der holdt et opstarts møde for Unitydag 2019-udvalget. Her skal selve udvalget nedsættes og ansvarsområder så vidt muligt fordeles. Det er også her, der bliver besluttet om hvor og hvornår (så vidt muligt) Unitydagen vil blive afholdt.

Mødet er kl. 16.30, søndag d. 3/3 i Apostlekirkens Menighedslokaler i København. Kan man ikke deltage til mødet fysisk, men gerne vil være med over Skype, så skriv til service-mailen, så sørger servicegruppen for at det kan lade sig gøre. Tilsvarende, hvis man ikke kan deltage overhovedet, men gerne vil tilbyde sin hjælp, så skriver man ligeledes til service-mailen.

Der er desuden blevet lagt et referat fra evalueringen af Unitydagen 2018 under materialer, men ligger også her:

Evalueringsmøde for Unitydag d. 18/11

Søndag d. 18/11 klokken 17 bliver der afholdt et evalueringsmøde for Unitydagen i Apostelkirkens menighedslokaler, Saxogade 13, 1662 København V. Vi håber på at se så en masse, der også deltog på selve Unitydagen.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.