Servicegruppen

Hvad er Servicegruppen?

Nedenfor forkortes:

Service Gruppen, SG.
Service Gruppe Møder, SGM
Service Gruppe Repræsentant, SGR.

SG er SLAA Danmarks beslutningsforsamling repræsenteret ved hver enkelt gruppe kaldet en SGR. SG holder SGM hver 3. måned over Skype kl. 19.30-22, hvor datoen aftales fra gang til gang.

På det årlige Landsmøde fremlægges en årsberetning for hvad der er sket i gruppen i løbet af året og besluttet på landsplan for samtlige grupper i Danmark som helhed.

SGM er åbent for alle medlemmer at være med at lytte til men taleretten tilfalder gruppens SGR, der taler for gruppen og i tilfælde af afstemninger, er dén der stemmer på gruppens vegne.

SGM er et forum for grupperne i Danmark til at deltage og udveksle erfaring, styrke og håb til hinandens grupper og idéer fx om mødeformater, udveksle erfaringer med trinarbejde i de forskellige grupper og øvrige forslag til, hvordan SLAA Danmark kan vokse og forstærke vores fællesskab og følelsen af at være én samlet enhed.

Hvad er Service Gruppe Repræsentanter (SGR)

SGR er en vigtig serviceopgave, da den er bindeleddet mellem den enkelte gruppe og SLAA som helhed. SGRer mødes på landsmøder og ind imellem på Skype møder hvert 3. måned.

Her tager SGR mødet sig af alle anliggender, der imellem landsmøderne skal ordnes og evt. afstemmes, f.eks. tage sig af nye forslag og hjælp til udvalgenes arbejde, f.eks. landsmødeplanlægning.

SG danner også gruppesamvittigheden for SLAA Danmark og hvis nødvendigt også for de enkelte udvalg i SLAA.

Arbejdsopgaverne er at deltage i SGR møder på Skype, diskutere og bringe sager videre til ens egen gruppe og tilbage til SGR mødet, og indimellem tjekke og evt. skrive mails til egen forberedelse.

Servicegruppen historie i Danmark

Første gruppe i Danmark startede omkring 1999 i Svendborg og denne gruppe eksisterer stadig og kører stabilt.

Derefter blev startet møde i Odense, hvor grupper er kommet og gået gennem tiden. Århus kom derefter og var relativt mange medlemmer, der kørte en workshop men har siden været lukket og genopstået et par gange.

I København startes møde i 2003 og et par år efter Danmarks første Anoreksi gruppe. Derefter henover årene kommet møder til hver dag.

Endeligt kom Skanderborg til i ca. 2011.

Derudover har forsøgt grupper i bl.a. Aalborg.

Som det seneste i ca. 2011 startes det første Skype møde som kører stabilt og siden har der været andre Skype grupper som dog siden er lukket ned igen.

Hvad har Servicegruppen udrettet gennem tiden?

I omkring 2003 starter de første SGM, hvor alle de medlemmer af hver af de 4 grupper der eksisterede på det tidspunkt i Danmark mødes fysisk én gang årligt i de forskellige byer. På det tidspunkt består SG mest af at skabe sammenhold blandt grupperne og udveksle erfaringer.

I 2005 bliver SG mere struktureret med SGRere for de enkelte grupper. Der bestilles en startpakke hjem fra Det internationale kontor (FWS, Fellowship-Wide Service) som forslag til dels hvordan man kører en SG dels afholder Gruppe Samvittigheds Møder (GSM) i de enkelte grupper.

Blandt de ting, der opstår ud af dette er Telefonvagten, hvor nykommere og øvrige interesserede kan ringe til og få en samtale med en SLAAer.

Endelig i ca. 2008-2012 oversættes samtlige engelske pjecer til dansk takket være SGs eksistens til samarbejde blandt grupperne i Danmark til at finde medlemmer ude i grupperne, der gerne vil stå for dette arbejde. Herefter bliver pjecerne godkendt i Verdensservice hvorefter de via hjemmesiden kommer til salg på dansk til grupperne og øvrige interesserede.

I en årrække siden SGs opståen og frem til 2012 oversættes ligeledes vores grundbog ”Sex- and Love Addicts Anonymous”. Grundbogen på dansk er p.t. ved at blive korrekturlæst.