Tag Archive: Servicegruppe

Referat fra årsmøde 7/11-20

Servicegruppen afholdt det årlige årsmøde lørdag d. 7/11-20. Desværre uden en tilknyttet Unitydag. Vi håber, at 2021 åbner for en mulighed for at vi kan fejre fællesskabet sammen. Årsmødet blev afholdt over Zoom.

Referat og de redigerede retningslinjer ligger under materiale (under referater), men er også tilgængelige her. Vi lægger ikke regnskab eller budget op her, men er man nysgerrig kan man sende en mail til servicemailen eller kontakte gruppens kontaktperson. (Har gruppen ikke en kontaktperson eller repræsentant, kan man lige finde en i gruppen, der tager kontakt til servicemailen).

Har I spørgsmål er man altid velkommen til at tage kontakt til servicemailen.

Dato for årsmøde (og SGM-referat)

Der er blevet afholdt endnu et Servicegruppemøde. Denne gang var fokus på afviklingen af et årsmøde. Der bliver afviklet årsmøde d. 7/11-20 i København kl. 11 til 13 (med morgenmad fra kl. 10). Dagsorden og mere præcis lokation bliver annonceret senere, men skriv endelig datoen ind i kalenderen.

Undersøg om din gruppe har en repræsentant og/eller find en til gruppen. Til årsmødet (ligesom alle andre SGM) er alle velkommen, men kun repræsentanter har stemmeret.

Der er desværre ikke udsigt til en Unitydag i år. Skulle nogen være interesseret i at arrangere noget, er I velkomne, og bestyrelsen i Servicegruppen vil gerne være behjælpelig. Der skal dog tages særligt hensyn til Corona-udfordringen.

Nyt fra Servicegruppen (og referat fra SGM)

Servicegruppen har endelig fået mødt hinanden igen efter Corona-nedlukningen, men der var også vigtige emner på programmet. Referatet ligger under “Materiale” på hjemmesiden, men kan også ses her:

Et af de større og vigtige beslutninger var, at Servicegruppen opretter en forening for SLAA-Danmark. Foreningen er uafhængig i forhold de enkelte grupper og der er udelukkende tale om en praktisk foranstaltning, så vi kan oprette konti i banken til SLAA-Danmark, eftersom banken lukkede den type “klubfællesskab”-konto vi havde før. Vi satser på, at kunne bibeholde det nuværende kontonummer.

Bestyrelsen i SG blev således også udviddet, så vi nu lever op til vores egne retningslinjer om at den består af mindst 4 personer. Det kan I også læse om i referatet. Alle bestyrelsesposterne er dog altid til valg på årsmødet.

Apropos årsmødet, så arbejder vi på, at det kan blive afhold d. 7/11-20. Normalt afholdes der samtidig en Unitydag, og det håber vi også vil ske denne dag, men det kræver, at der er nogen der vil afholde og planlægge omtalte Unitydag. Servicegruppen vil gerne være behjælpelige, hvis nogen vil arrangere en Unitydag (skriv til service-mailen).

Har I spørgsmål så send dem via gruppernes kontaktpersoner eller til nøds direkte til service-mailen.

SG-møde d. 22/8 (nu med dagsorden)

Servicegruppen blev i praksis lukket ned sammen med resten af landet, men nu starter vi op igen. Der bliver afholdt møde d. 22. august kl. 10 i København, og interesserede kan skrive til service-mailen (se nederst på siden). Vi skal blandt andet snakke om muligheder for fremtidig bankkonti og Unitydag, men også følge lidt op på status for fællesskabet.

Vi håber at få deltagelse af så mange repræsentanter som muligt fra grupperne. Har din gruppe en repræsentant? Hvis ikke, kan du måske blive den nye repræsentant.

I forlængelse heraf, så er der (mig bekendt) ingen arbejdsgrupper i gang med at arrangere en Unitydag. Hvis I kunne tænke jer at afholde en sådan, så skriv endelig til servicemailen, så kan vi have det i baghovedet til SG-mødet.

Dagsorden til årsmødet 5/10-19

I forbindelse med sidste servicegruppemøde blev vi enige om en dagsorden til årsmødet i forbindelse med Unitydagen d. 5/10 2019. Læg mærke til, at der ikke er oplæg til så mange diskussioner, men derimod er mødet tænkt med henblik på at informere om hvad der sker i servicegruppen og de tilhørende udvalg. Vil man gerne engagere sig i arbejdet og udviklingen af SLAA-Danmark er man hjertens velkommen og kan skrive til de relevante udvalg eller til den generelle service-mail ( service(a)slaa-danmark.dk ).

Har I punkter I vil have på til dagsordenen, så send en mail til service(a)slaa-danmark.dk (husk at rette (a) ), med hvad punktet skal indeholde og hvilken gruppe I repræsenterer.

PS: Husk også at vælge repræsentanter ude i grupperne. Alle er velkomne til mødet, men ifølge retningslinjerne for Servicegruppen er det kun repræsentanter der har stemmeret.

Referat fra SG-møde d. 8/9-19

Vi holdt for kort tid siden et møde i servicegruppen og referatet kan findes her (og naturligvis under Materiale). Det næste møde, der bliver afholdt er årsmødet i forbindelse med Unitydagen. Alle er velkomne her og vi håber på at se så mange som muligt, men vi håber også, at grupperne på forhånd har valgt deres repræsentanter til mødet (altså hvem der officielt taler på vegne af gruppen).

Endelig udgave af de 12 trin og 12 traditioner

Kære alle

Litteraturudvalget besluttede at gennemgå og genoversætte litteraturen i SLAA, da en del af det har været fejloversat. Det har dermed giver en forkert beskrivelse eller betydning, i forhold til den engelske version.

De har endnu en gang gennemgået og rettet både de 12 trin og de 12 traditioner, efter de havde fået folks tilbagemeldinger.

Den endelige udgave af de 12 trin og de 12 traditioner er nu oppe på hjemmesiden under materiale (samt herunder), som er til godkendelse på servicemødet på Unitydagen den 5/10 2019.

Vi vil spørge om I ude i grupperne, vil begynde at anvende dem, så alle har mulighed for at forholde sig til de nye oversættelser. Hvis der skulle være konkrete forslag til ændringer fra gruppens medlemmer, vil vi bede grupperepræsentanten sørge for, at det er servicegruppen i hænde senest 14/9, altså 3 uger før Unitydagen den 5/10 2019.

Grupperepræsentanten kan sende konkrete forslag til ændringer til litteratur(a)slaa-danmark.dk senest 14/9, altså 3 uger før Unitydagen den 5/10 2019.

Referat fra SGM 19/5

Der er et referat fra det sidste servicegruppemøde tilgængeligt her og under materialer. Til orientering kan det nævnes, at det næste møde bliver d. 21/7 i København.

Nyt kontonummer

SLAA-Danmark har fået nyt kontonummer. I den forbindelse har vi lukket de tidligere konti og fremover er der kun en konto til alle bevægelser. Med tiden vil der dog nok blive lavet en konto til litteratur-salg…

Det nye kontonummer er 1551 – 4042 43 0730

Kontoen bruges således til både Servicegruppen og til Unitydagen. Man er naturligvis altid meget velkommen til at støtte SLAA-fællesskabet i Danmark økonomisk på denne konto.

PS: Et par vigtige datoer…
3/3 opstartsmøde i Kbh for Unitydag 2019
17/3 næste Servicegruppemøde

Dagsorden til SG-møde d. 27/1-19

Så er der lavet en dagsorden til SG-mødet, der kommer til at foregå i Ishøj d. 27/1 kl. 12. Vil man deltage i mødet kan man sende en mail til servicemailen. Vi hører meget gerne fra repræsentanter for de forskellige grupper, vi endnu ikke har hørt fra.

Relevante filer er her:

Unity-evalueringsmøde (2. del) 13/1 og SG-møde 27/1

Godt nytår allesammen.

Søndag d. 13/1 kl. 17.00 bliver der holdt anden del af evalueringsmødet for Unitydagen 2018. Mødet bliver holdt i Apostlekirken, hvor Søndagsgruppen også holder til. Kom og fortæl om det der var godt og skidt ved dagen, så vi kan afholde en ny (og bedre) Unitydag i 2019. Mødet vil også indeholde en snak om omstart af et nyt Unity-udvalg (for 2019). Hvis andre grupper er interesserede i at afvikle Unitydag i 2019, så send en mail til Servicegruppen.

Søndag d. 27/1 kl. 12 afholder vi Servicegruppemøde. Mødet bliver sandsynligvis afholdt i Buddinge, men man kan også deltage via Skype. Vi ville rigtig gerne have givet jer et referat fra sidste møde, men det er endnu ikke godkendt. Så snart det er godkendt bliver det lagt op, og tilsvarende med dagsordenen: Så snart den er klar bliver den lagt her. Vi savner stadig at høre fra mange grupper om eventuelle Servicegrupperepræsentanter. Skriv gerne til servicegruppen.

PS: mail-adressen er nederst på alle sider, men jo mindre vi nævner den direkte adresse (service-mailen), desto mindre spam får vi. 😉

Dagsorden til servicegruppemødet 2/12

D. 2/12 holder vi servicegruppemøde, og man kan stadig melde tilbage, hvis man er interesseret i at deltage. Der er også mulighed for at deltage via Skype, som det fremgår af dagsordenen.

Uanset om man vil deltage via Skype eller ved at være tilstede, så vil vi meget gerne høre fra jer på forhånd.

Dagsorden: Dagsorden SG-møde 181202

Bilag bliver sendt ud inden mødet til dem vi ved kommer, sammen med en adresse til stedet. Interesserede i deltagelse må meget gerne melde sig til her: service(a)slaa-danmark.dk

Servicegruppemøde 2/12!

Kære alle

Servicegruppen har stået stille i længere tid, men vi prøver (igen) at kickstarte den. Der bliver holdt et møde d. 2. december kl. 13 i Buddinge, og hvis man er interesseret i at yde lidt service for SLAA-Danmark, så er dette en enestående chance for at være med her. Vi får brug for folk til mange forskellige slags service, og her i starten vil det bare være dejligt med folk, der kan komme med gode indspark og overvejelser om hvordan SLAA-Danmark kan blive stærkere. Således vil det første møde fokusere på struktur og udvalgsarbejde.

Vi håber også på, at alle grupper har mulighed for at finde en repræsentant på de kommende forretningsmøder, der kan være med til dette møde. Det er gruppernes repræsentanter der er kernen i servicegruppen. Så spred meget gerne ordet hvor I end er med. Alle grupper bedes melde tilbage om de deltager (og evt. om hvem der kommer).

Mødet kommer til at foregå privat i Buddinge og adressen vil blive sendt til dem der melder sig som deltagere.

Interesserede (inkl. gruppernes repræsentanter) kan melde sig på servicemailen: service(a)slaa-danmark.dk (hvis du ikke klikker, men kopierer, skal du skal selv rette (a) til et snabel-a).

Vi håber på, at vi bliver mange, så vi bedre kan repræsentere og udvikle fællesskabet.

PS: Huske, at der på søndag er evalueringsmøde for unitydagen.

Dagsorden til konstituerende SG-møde

Så er der blevet lavet en dagsorden til det konstituerende SG-møde d. 26/11-17 kl. 13-16.

Vi håber, at alle, der gerne vil lave service for SLAA-Danmark har mulighed for at dukke op til dette møde, eller lige vil skrive en besked til info@slaa-danmark.dk, om hvilket slags service de gerne vil være behjælpelig med. Husk også, at det er muligt at deltage via Skype. Se dagsordenen for hvordan det foregår.

Dagsordenen ligger her: SLAA konstituerende SGM 26 november 2017

Punkt 5 handler om at tilpasse og godkende retningslinjerne for SG. Forslaget til retningslinjerne er ikke ændret i forhold til udkastet ved mødet på Unitydagen og de kan ses her: Retningslinier for SLAA Servicegruppe udkast

Under punkt 4 skal referatet fra mødet på Unitydagen tilpasses og godkendes. Deltagere fra mødet kan få tilsendt det foreløbige referat på forhånd inden mødet ved at sende en mail info@slaa-danmark.dk.

Vi håber på at se en masse mennesker til dette møde.

Dagsorden og forslag om retningslinjer for SG

I forbindelse med Unitydagen afholdes et servicegruppemøde for hele landet med et ønske om at få startet en Servicegruppe op. Dagsordenen kan ses her: SLAA Servicemøde dagsorden Landsmøde Unitydag 2017. Har man ønsker til punkter på dagsordenen kan man sende en mail til info@slaa-danmark.dk.

I forbindelse med ønsket om at få startet en servicegruppe op er der forslag om retningslinjer for en sådan. De kan læses her: Retningslinier for SLAA Servicegruppe udkast, og vil blive sat til afstemning under mødet.

Servicegruppemødet bliver afholdt kl. 9 til 10.30 på Unitydagen d. 7/10 i Apostelskirkens Menighedslokaler, København V.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.