Dagsorden til årsmødet 5/10-19

I forbindelse med sidste servicegruppemøde blev vi enige om en dagsorden til årsmødet i forbindelse med Unitydagen d. 5/10 2019. Læg mærke til, at der ikke er oplæg til så mange diskussioner, men derimod er mødet tænkt med henblik på at informere om hvad der sker i servicegruppen og de tilhørende udvalg. Vil man gerne engagere sig i arbejdet og udviklingen af SLAA-Danmark er man hjertens velkommen og kan skrive til de relevante udvalg eller til den generelle service-mail ( service(a)slaa-danmark.dk ).

Har I punkter I vil have på til dagsordenen, så send en mail til service(a)slaa-danmark.dk (husk at rette (a) ), med hvad punktet skal indeholde og hvilken gruppe I repræsenterer.

PS: Husk også at vælge repræsentanter ude i grupperne. Alle er velkomne til mødet, men ifølge retningslinjerne for Servicegruppen er det kun repræsentanter der har stemmeret.

Comments are closed here.