Indkaldelse til konstituerende SG-møde

I forbindelse med Unity-dagen blev der afholdt et Service-Gruppemøde (SGM), der accepterede de retningslinjer der blev forelagt på mødet (med få ændringer der bliver taget op på dette møde). Det blive besluttet, at alle der var interesserede i at hjælpe til med service i SLAA-Danmark kunne møde op til et kommende SGM, hvor man vil prøve at oprette en bestyrelse og få oprettet relevante udvalgsgrupper.

Det konstituerende SGM bliver afholdt d. 26. november, kl. 13-16, hos Susie. Adresse kan fås ved henvendelse på info@slaa-danmark.dk. Der er også mulighed for at deltage via Skype. Instruktioner til Skype kommer med dagsordenen.

Der vil blive lagt en dagsorden op her på siden, så snart den er rettet til.

Vi opfordrer alle, der har lyst til at lave service i SLAA-Danmark til at dukke op til mødet. Ønsker man at yde service, men ikke kan deltage i mødet, så skriv en mail til info@slaa-danmark.dk, hvor I fortæller hvad I gerne vil hjælpe med.
Hvis I ude i grupperne kan finde en repræsentant for jeres gruppe inden mødet (evt. en midlertidig), vil det være oplagt at I sender vedkommende afsted, men ellers vil den kommende bestyrelses første opgave være, at få skrevet en vejledning ud for at finde repræsentanter for alle grupper til Servicegruppen.

Comments are closed here.