Skype onsdagsmøde midlertidigt lukket

Pga manglende opbakning er skypemøderne midlertidigt lukket. Hvis nogen er interesseret i, at være tovholder og stå for møderne, så skriv til webmasteren.